תחומי עיסוק

לאורך שנות ייצוג רבות רכש לו המשרד מוניטין, ניסיון וידע בתחום המקרקעין על כל היבטיו ובשל התמקצעות זו המשרד מהווה משרד המוביל בתחום זה.

שירותיו של משרדנו ניתנים בכל תחומי הנדל"ן השונים ובתחום ירידות ערך המקרקעין, בגין אישור תוכנית פוגעת, בפרט.

המשרד טיפל ועודנו מטפל במאות הליכים, שעניינם ירידת ערך מקרקעין (תביעות לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965) ומייצג ועדות מקומיות וגופים גדולים כמו חברת נ.ת.ע (החברה האמונה על הקמת הרכבת הקלה במטרופולין גוש דן), אותה מייצג משרדנו בהליכים רבים בפני ועדות הערר השונות, שעניינם (בין היתר), הליכים שננקטו בגין אישור תמ"א23/א' ותוכניות המתאר המחוזיות הרלוונטיות.
התביעה הגדולה ביותר, בעניין זה (כנגד רשות שדות התעופה), מנוהלת על ידי משרדנו, המהווה המשרד המוביל, זה למעלה מעשר שנים, בכל הערכאות השונות (החל בועדה המקומית לתכנון ובניה וכלה בבית המשפט העליון).
המדובר בתביעות של כ-3000 בעלי זכויות המתגוררים בסמוך לשדה התעופה בגין אישורה של תמ"א/2/4.
כן מתנהלת תביעה גדולה (בהיקפה), בעניין אישור התוכנית להקמת הקניון בקריית אונו, המתבררת בימים אלו בפני ועדת הערר לאחר שבית המשפט העליון קיבל את ערעור המשרד בעניין.

משרדנו הינו משרד מוביל ומתמחה בתחומו (ובפרט בנושא ירידות ערך מקרקעין בגין אישור תוכנית) ואף הוציא תחת ידיו מספר מאמרים רב בנושא זה ובנושאים אחרים (שעניינם דיני הקניין).

בנוסף מטפל משרדנו במגוון תחומי הנדל"ן ומייצג בהליכים משפטיים אשר עניינם בין היתר: תכנון ובניה; הסדר מקרקעין; ליווי עסקאות; תכניות איחוד וחלוקה; דיירות מוגנת; הפקעות מקרקעין ופיצויים בגינם; תביעות פינוי; צווי מניעה; צווי הריסה; חוזים ועסקאות בענייני מקרקעין (חוזי מכר, חוזי קבלנות' חוזי קומבינציה, חוזי שותפות, הקצאות קרקע והרשאות שונות, חוזי ליווי שונים וכיו"ב); טיפול בסוגיות מיסוי שונות במקרקעין; הפשרת קרקעות חקלאיות; שינויי ייעוד; סכסוכי קניין במקרקעין וסכסוכים הנובעים מעסקאות מקרקעין לרבות בכל הנוגע לעסקאות והליכי תכנון;
משרדנו מעניק שירותים ליזמים בעסקאות מקרקעין שונות ומורכבות.
לרבות פרויקטים מסוג "תמ"א 38" ו- "פינוי בינוי" בהם ליווה משרדנו את הצדדים החל מרכישת הקרקע ועד לשיווק המוצר המוגמר.

יזם המבקש ליווי משפטי לפרויקט, יקבל במשרדנו את מלוא השירותים הנדרשים, כמו גם את הייעוץ המקיף הנדרש בכל שלב ושלב, משלב התכנון והרישוי, כמו גם  תכנון המס וייצוג בפני רשויות המס, ועד לשלב הביצוע בפועל.
משרדנו יופיע מטעמו בפני מוסדות התכנון וינהל הליכים משפטיים, הנדרשים הן כנגד החלטת מוסדות התכנון והן כנגד החלטת רשויות המס.

בנוסף, משרדנו עוסק בליווי הליכי תכנון וייזום תוכניות בניין עיר, החל משלב הייזום ועד לאישור תוכניות, איחוד וחלוקה, רישוי, ייצוג בהתנגדויות ובעתירות מנהליות. משרדנו אף קנה לו שם בהבנה של דיני מנהל מקרקעי ישראל, על היבטיו השונים – הן בתחום המגזר העירוני והן בתחום המגזר החקלאי.
משרדנו אף נטל חלק בגיבוש החלטות מועצת מקרקעי ישראל בתחומים בהם עסק.
כמו-כן משרדנו זכה לצבור ניסיון רב והצלחות רבות בתחום דיני הגנת הדייר ודיני הסדר הקרקעות, אשר הפכו לנישה, שמעטים עורכי הדין אשר צברו בהם די ניסיון.

עורכי הדין במשרדנו בקיאים בתחום המקרקעין על כל היבטיו.
משרדנו מאמין, כי ההבנה בדיני המקרקעין נסמכת ראשית כל על הכרה מעמיקה של דיני הקניין.
על מנת לזכות בייצוג הולם בסכסוך קרקעות, על עורך הדין להכיר את יסודות דיני המקרקעין בישראל.
אין די בהכרת חוק המקרקעין, שכן לעיתים קרובות יידרש עורך הדין להכרת:
הליכי הסדר מקרקעין, הכרת סיווג הקרקעות עובר לחוק המקרקעין, הכרת יחסי הגומלין בין יחידות רשם המקרקעין, מחלקת המדידות ומוסדות התכנון.

למשרדנו הכרה מעמיקה של הליכי התכנון.
כול זה מתוך ניסיון שצברנו על ידי ייצוג מוסדות תכנוניים שונים, ליווי יזמים בהליכי תכנון ובעמדת ייעוץ משפטי שוטף למוסדות התכנון.