התיישבויות חקלאיות ואגודות שיתופיות

ייצוג מושבים וקיבוצים בפרויקטים, תכנון ובניה, הפשרות ושינוי ייעוד של קרקעות חקלאיות.

הכרת מערכת הזכויות של האגודה והמתיישבים במגזר החקלאי, טיפול בתביעות הנוגעות לכך והנגזרות מכך.
לרבות בנוגע למעמד הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל.
וכן הסדרת סוגיות משפטיות בעניין חוזי משבצת לרבות טיפול אל מול מינהל מקרקעי ישראל ורשויות התכנון.