מתחם יצחק אלחנן, רמת השרון (ייצוג 108 בתי אב)

ייצוג כל הדיירים במתחם בעסקה נערך מכרז בין כל החברות היזמיות הגדולות במשק לביצוע הפרויקט.

עם למעלה משיעור של 80% מן הדיירים במתחם.
הפרויקט בשלבי תכנון בוועדה המקומית לתכנון ובניה.
נחתם הסכם בין הדיירים לבין חברת "אזורים" ובימים אלה נמצא הפרויקט בשלבי הגשת תכניות לרשויות התכנון.

 

 

לפירוט שירותי המשרד וניסיונו בתחום זה, לחצו: פינוי בינוי.
לפרויקטים נוספים בתחום ההתחדשות העירונית, לחצו: תמ"א 38.