רשות (מינהל) מקרקעי ישראל

במשך שנים רבות ייצג רז-כהן, פרשקר ושות' את מינהל מקרקעי ישראל. מאות הליכים משפטיים נוהלו על ידי המשרד מטעם המינהל.

המשרד ייצג שנים רבות את מינהל מקרקעי ישראל בהליכים משפטיים רבים בבתי המשפט ובמוסדות התכנון.
השתתף בפורומים שונים של המינהל ונטל חלק בניסוח החלטות המינהל.
כיום המשרד מייצג בעלי זכויות מול המינהל הן בהליכים משפטיים הן במשא ומתן והן בעסקאות מורכבות.

המשרד קידם עסקאות רבות מול המינהל, לרבות עסקאות במושבים החקלאיים.
הניסיון שצבר המשרד במהלך השנים הינו הן בתחום העירוני והן בתחום החקלאי.