בניין המגורים ברחוב אסף 22, רמת-גן

ייצוג כל הדיירים בבניין (8 דיירים) בהסכם שנחתם עם יזם לקבלת דירות חדשות בבניין חדש שיבנה תחת הבניין הקיים (פרויקט מסוג תמא 38/2).
התקבל היתר בניה לפרויקט.
הדיירים פינו דירותיהם וקיבלו הבטוחות על פי ההסכם.
הדירות החדשות נמסרו לדיירים.
בניית הבניין החדש הסתיימה והדירות החדשות נמסרו לבעלי הקרקע.

 

לפרויקטים נוספים בתחום ההתחדשות העירונית, לחצו: תמ"א 38.