צוות עורכי הדין בהתייעצות כלל משרדית

חוק נכסי נפקדים ומצוקת הדיור בחברה הערבית

לנהל את נכסי הנפקדים ברגישות פוליטית

חוק נכסי נפקדים עומד בלב הקונפליקט הערבי ישראלי כי הוא עושה עוול. הוא לא באמת נועד לנהל את יחסי הנפקדים, אלא להפקיע.

עו"ד משה רז כהן, המטפל בנכסי נפקדים, אומר: "בכל מרכזי הערים המעורבות של מדינת ישראל יש אוסף של נכסי נפקדים.

אלה נכסי מקרקעין שהועברו לידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים מאחר שבעלי הנכס לא שהו בארץ. הייחוד של החוק הישראלי הוא שהוא העביר אותם לרשות הפיתוח (רמ"י).

חוק נכסי נפקדים עומד בלב הקונפליקט הערבי הישראלי כי הוא עושה עוול. הוא לא באמת נועד לנהל את יחסי הנפקדים, אלא להפקיע. אחת לכמה זמן הנושא הזה מתעורר מאחר שהנכסים מאוכלסים ע"י דיירים מוגנים של המדינה.

רמ"י משווקת את הנכסים לעמותות או לפרטיים שגורמים לגירוש הדיירים. זה כרוך בעוול עם רגשות לאומיים, שבית המשפט האזרחי או העליון לא יכול לפתור. בחקיקה הקיימת קצרה ידה של המדינה מלהושיע.

הפתרון הוא שהמדינה תחליט להפקיע את הנכסים, כמו מקומות קדושים, כדי שינוהלו לפי רגישות פוליטית. העוול שנעשה לצערנו עם הקמת המדינה היה הכרחי. היום אנחנו מספיק חזקים כדי לנהל את הסכסוך ולצמצם את הקונפליקט".