חוק הגנת הדייר: זכויות ופינוי

המשרד טיפל במאות תביעות לפינוי דיירים וסילוק יד, תביעות כספיות כנגד דיירים, העברות בדמי מפתח וכן ניהל עתירות רבות בבתי הדין לשכירות בעניין הדיירות המוגנת.

משרדנו הוא בין הבודדים בתחום שצבר ניסיון רב בייצוג בעלי בתים וייצוג דיירים בבתי המשפט ובבתי הדין לשכירות.

מיהו דייר מוגן?

זכותו של דייר מוגן, בתקופה הסטאטוטורית, מתמצה בחסינותו מפינוי.

בית המשפט הכיר בדייר מוגן כבעל זכות הראויה להגנה לפי הוראות חוק התכנון והבנייה.

הדיירות המוגנת יכולה להימשך זמן רב, אלא שהימשכותה תלויה בקיומן של עובדות לפי הוראות חוק הגנת הדייר וההלכה הפסוקה בעניין.

השאלה אם לזכות הדיירות המוגנת היבטים קניינים, היא שאלה המעוררת מחלוקת.

אולם דומה כי הדעה הרווחת היא שדיירות מוגנת איננה נחשבת לזכות קניינית.

תכליתו של חוק הגנת הדייר היא להגן על השוכר מפני תביעת פינוי, שימשיך להחזיק במושכר כל עוד יקיים הוא את תנאי השכירות ולא ינטוש את המושכר.

השתתפות דייר מוגן בטבלת איזון במסי תוכנית איחוד וחלוקה.

לעמדת הדייר המוגן אין משמעות לצורך סיווג ההליך כהליך של חלוקה מחדש בהסכמה.

הואיל ובשום מקרה אין הוא נהנה מההקצאות החדשות, ולכל היותר השינוי במצבו יתבטא בשינוי זהותו של בעל הבית, אין ליתן לו את זכות הווטו מפני סיווג ההליך כהליך שבהסכמה.

להרחבה בנושא השתתפות הדייר המוגן

מעוניין להתייעץ עם עורך דין ממשרדנו? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם