הטבות מס בפרויקט תמ"א 38

מדינת ישראל כחלק מעידודה לחזק מבנים בפני רעדת אדמה מעניקה הטבות מס ופטורים מהיטלים שונים ליזמים וחברות בנייה.
בניין בעת תהליך התחדשות עירונית

באמצעות תכנית המתאר הארצית, תמ"א 38, מעודדת המדינה את הדיירים במבנים הישנים ואת היזמים בענף הבנייה לנצל את הטבות המס הכדאיות והמשתלמות, ולדאוג לבטיחות הבניינים תמורת תוספת יחידות דיור ופטור ממס שבח ומס מכירה ליזמים.

על אדם או חברה אשר קונים או מוכרים נכס נדל"ן ומקרקעין חייבים במיסי מקרקעין כמו מס שבח ומס מכירה.

בפרויקט תמ"א 38 מעבירים הדיירים ליזם או לקבלן את זכויות הבנייה ברכוש המשותף תמורת הרחבת הדירות שלהם וחיזוק המבנה בפני רעידת אדמה.

לרוב כוללת תכנית תמ"א 38 שיפוץ של חזית הבניין, הוספת מעלית, שיפוץ חדר המדרגות ובניית לובי כניסה.

על פי החוק נחשבת העסקת לעסקת מקרקעין לכל דבר ולכן היא חייבת במס.

כדי לעודד יזמים להשתתף בתכנית מעניקה המדינה פטורים והטבות מס משתלמות.

עידוד יזמים וחברות בנייה

מדינת ישראל אינה יכולה לחזק על חשבונה את המבנים הישנים וכדי לעודד את היזמים בענף הנדל"ן להצטרף לתכנית מעניקה המדינה פטור והטבות מס שונות.

המדינה הכינה את תכנית תמ"א 38 לחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה באופן שיהי כדאי לדיירי הבניין המשותף וליזמים.

בשנת 2008 לאחר שהמדינה ראתה כי תכנית תמ"א 38 אינה מצליחה בהתאם לצפיות החליטה המדינה על תיקון חוק מיסוי מקרקעין.

כעת המדינה מציעה פטור מלא ממס שבח ומס מכירה על חלק מהרווח ממנו נהנים הדיירים בבניין המשותף וזכויות הבנייה של הדיירים הנמכרות ליזם פטורות ממס.
החלטה על חברת בנייה טובה המתמחה בעבודות תמ"א 38, פינוי בינוי ובנייה חדשה היא מן החשובות ביותר כאשר נכנסים לתהליך זה.

היטל השבחה

תכנית תמ"א 38 קובעת כי לאחר מימוש זכויות הבנייה בהתאם לתכנית תמ"א 38 ישלם בעל נכס המוכר את הנכס שלו היטל השבחה בגובה 5% בלבד.

במקרים רבים ובמקרים רגילים מוטל על בעל הנכס היטל השבחה בגובה 50%.
היטל השבחה מוטל על כל בעל מקרקעין עבור תכנית או אישור הקלה המאפשרות לבעל הנכס ליהנות מעליה בשווי הנכס.

פטור כמעט מלא מהיטל השבחה ופטור מלא מהיטל השבחה בפריפריה ובאזורים המועדים לפורענות:
מהווה הקלה עצומה ויוצר כדאיות לפרויקט בקרב הדיירים והיזם.

פטור ממע"מ

המדינה באמצעות תיקון בחוק המע"מ ומתוך מטרה להניע קדימה את תכנית תמ"א 38 קובעת פטור ממע"מ עבור שירותי בנייה וחיזוק מבנים קיימים.
שירותי הבנייה ניתנים תמורת זכויות הבנייה הפטורות ממס מכח הוראות חוק מיסוי מקרקעין.
אך היזם אינו יכול לנכות מע"מ עבור רכישת חומרי גלם ותשומות הנלוות לעסקה.

התייעץ עכשיו עם עורך דין תמ"א 38