זכאות למימוש התכנית תמ"א 38

מדינת ישראל בהיערכותה לקראת תרחיש קיצוני בו חלה רעידת אדמה חזקה בישראל חוקקה כחוק את תכנית המתאר הארצית תמ''א 38.

מטרת תכנית המתאר היא לאפשר חיזוק בניינים ישנים שנבנו לפני שנת 1980 ובניינים שקיבלו היתרי בנייה לפני שנה זו וכן מקרים נוספים מורכבים יותר.

כדי לקבוע זכאות למימוש התכנית תמ"א 38 יש לעבור דרך הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
ומהנדס מאושר חייב לבדוק את הבניין ולקבוע מהי עמידותו בפני רעידת אדמה.
בהתאם לממצאים והנחיות תכנית תמ"א 38 קובעת הוועדה המקומית זכאות ומתן זכויות בנייה למבני מגורים ומבנים שנועדו לשימוש אחר.
כדי לעודד יזמים וחברות בנייה להשתתף בפרויקט נקבעו הקלות בתחום המיסוי ופטורים מהיטלים כמו פטור מהיטל השבחה או הקלות במס שבח.

זכאות

הוועדה המקומית היא זו המאשרת את הזכאות למימוש תכנית תמ"א 38 בכפוף לשיקול דעתה.
הוועדה דנה בזכאות מתוך התחשבות בדיירים ולמנוע פגיעה בחזות העיר או פגיעה ברווחת הדיירים הגרים בבתים משותפים או בשכונה.
ישנם סייגים לתכנית תמ"א 38 לגבי אזורים שונים בארץ אך מדובר בתכנית ארצית בעלת חשיבות עליונה ולכן המדינה מעניקה פטורים והקלות ליזמים.

מבנים שנבנו או קיבלו היתרי בנייה לפני ינואר 1980 זכאים להשתתף בתכנית.
אך רק לאחר בדיקת מהנדס הקובע אם הבנין עומד בתו התקן הישראלי המחמיר ת"י 413.
וכך הוועדה המקומית יכולה לקבוע האם הבניין עמיד בפני רעידת אדמה או לא, ולקבוע את הזכאות למימוש תכנית תמ"א 38.

ת"י 413

ת"י 413 נועד לקבוע את עמידות הבניין בפני רעידת אדמה.
תו התקן המחמיר קובע את חוזק המבנה ובטיחותו ובאמצעות בדיקת מהנדס מורשה ניתן לקבוע זכאות ל:
תוספות בנייה, חיזוק שלד הבניין וחיזוק העמידות שלו.
תו התקן מאפשר למהנדס לקבוע האם בניינים בהם אושרו תוספות בנייה עמידים בפני רעידות אדמה.
יש מבנים רבים שהוקמו ללא היתרי בנייה או מבנים המיועדים להריסה מכח צו בית משפט או תכנית מאושרת של פינוי בינוי.

נשמח לעזור עם תכנית התמ"א שלך. צור קשר ונחזור אליך בהקדם

    מבנים אשר פטורים מתו התקן כמו מבנה בן שתי קומות או מבנים שלא נועדו לאכלוס דיירים פטורים מחיזוק על פי ת"י 413.
    הוועדה המקומית דנה בכל תכנית המוגשת אליה לאישור וקובעת את הזכאות או פוסלת אותה.
    הוועדה המקומית יכולה לאשר תוספת והרחבה של דירות הדיירים ללא תוספת דירות חדשות.
    אך לרוב יש מגבלה בשטח וניתן להרחיב את הדירות עד 25 מ"ר וללא חריגות גובה למעט חריגה הנדרשת לחיזוק המבנה בפני רעידת אדמה.