תוספת בנייה (עיבוי בינוי) ברחוב הראובן בראשון לציון

החלק שלנו בפרויקט

ייצוג הדיירים (16 דיירים) בעסקה לתוספת בנייה של 4 קומות והרחבת הדירות הקיימות בבניין ברחוב הראובן 11 בראשון לציון ללא הריסת הקיים.

המשרד פיקח על שלבי תכנון הפרויקט, ייעץ לדיירי הפרויקט בדבר ההשלכות המיסויות של הפרויקט.

וייצג את הדיירים מול הרשויות, הסדיר את הבטוחות שניתנו לדיירים וייצג את הדיירים עד לתום הפרויקט ורישומו בלשכת רישום המקרקעין.

ראובן, ראשון לציון, ישראל

הפרויקט במספרים:

4
ש'ק'הרש'ק'הרש'
ש'ק'הרש'ק'הרש'

ש'ק'הרש'ק'הרש' ק'הרש'ק'הרש'ק'הרש 'ק'הרש'ק'הרש'ק'הר
ש'ק'הר ש'ק'הר 'ק'הרש'ק'הר ש'ק'הרש'ק'הר

4
ש'ק'הרש'ק'הרש'
ש'ק'הרש'ק'הרש'

ש'ק'הרש'ק'הרש' ק'הרש'ק'הרש'ק'הרש 'ק'הרש'ק'הרש'ק'הר
ש'ק'הר ש'ק'הר 'ק'הרש'ק'הר ש'ק'הרש'ק'הר

4
ש'ק'הרש'ק'הרש'
ש'ק'הרש'ק'הרש'

ש'ק'הרש'ק'הרש' ק'הרש'ק'הרש'ק'הרש 'ק'הרש'ק'הרש'ק'הר
ש'ק'הר ש'ק'הר 'ק'הרש'ק'הר ש'ק'הרש'ק'הר

4
ש'ק'הרש'ק'הרש'
ש'ק'הרש'ק'הרש'

ש'ק'הרש'ק'הרש' ק'הרש'ק'הרש'ק'הרש 'ק'הרש'ק'הרש'ק'הר
ש'ק'הר ש'ק'הר 'ק'הרש'ק'הר ש'ק'הרש'ק'הר