תכנון ובניה

למשרד ניסיון וידע רב בתחום הליכי הרישוי, הקלות, ובקשות לשימוש חורג. המשרד השתתף בדיונים והכנה של תכניות בניין עיר, ריכז את הטיפול בהתנגדויות ונתן ייעוץ שוטף למוסד התכנון בנוגע לשלבי הכנת התכניות, בעניין הליכי איחוד וחלוקה וליווי תכניות של איחוד וחלוקה.

למשרד ניסיון בייצוג בפני וועדות הערר המחוזיות ובפני הועדות המחוזיות, בהתנגדויות ובעתירות מנהליות, וכן בטיפול בתביעות לפי סעיף 197, ליווי עסקאות להפשרת מקרקעין במושבים.

המשרד ליווה את מוסדות התכנון ונתן ייעוץ שוטף בתחום התכנון והבנייה ובמסגרת זו יצג, תקופה ארוכה, את הועדה המחוזית לתכנון ולבניה- מחוז מרכז בהליכים פליליים המנוהלים על-ידה בגין עבירות על-פי פרק י' לחוק התכנון והבניה, ויעץ באופן שוטף ליחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.

המשרד מלווה וועדות מקומיות בתיקים סבוכים ומורכבים. כך למשל, ייצג המשרד את הוועדה המקומית באור טוביה בתביעת ענק של 120 מיליון ₪ בגין אישור תמ"א 22 שהוגשה על ידי קי בי עי. התביעה נדחתה במלואה לאחר הליכים ארוכים! בהמשך ייצג את הוועדה המקומית בתביעת היטל השבחה בשיעור של 80 מיליון ₪ בגין אישור תכנית לתחנת כוח.

להתייעצות עם עורך דין בנושא תכנון ובנייה השאירו פרטים ונחזור אליכם